SU DUNG MINH LONG, HOANG LIEN SON...

CODE: SU DUNG ML

Giá: Call

24kV - ML

 
- Mã sản phẩm: PTMLN0-24.02
- Màu: Xanh hay nâu
- Chiều dài đường rò nhỏ nhất: 460 mm
- Điện áp duy trì tần số 50Hz:
   + Trạng thái khô (1 phút): 85 kV
   + Trạng thái ướt (1 phút): 65 kV
- Điện áp xung sét: 125 kV
- Điện áp đánh thủng: 160 kV
- Lực phá hủy cơ học: 13 kN
- Điện trở cách điện: 10.000 MΩ
- Trọng lượng: 3.8(± 6%) kg

24kV - ML

 
- Mã sản phẩm: PTMLN0-24.02
- Màu: Xanh hay nâu
- Chiều dài đường rò nhỏ nhất: 460 mm
- Điện áp duy trì tần số 50Hz:
   + Trạng thái khô (1 phút): 85 kV
   + Trạng thái ướt (1 phút): 65 kV
- Điện áp xung sét: 125 kV
- Điện áp đánh thủng: 160 kV
- Lực phá hủy cơ học: 13 kN
- Điện trở cách điện: 10.000 MΩ
- Trọng lượng: 3.8(± 6%) kg

sản phẩm mới

hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Kinh doanh
Mr Minh