SỨ CHẰNG MINH LONG

CODE: SỨ CHẰNG MINH LONG

Giá: Call

ML-SCH1

 
- Sản Phẩm: ML-SCH1 
- Màu men sứ: Màu xám xanh
- Điện áp phóng điện tần số 50Hz:
  + Trạng thái khô:>30kV 
  + Trạng thái ướt:>15kV 
- Lực phá hủy cơ học: >70kN
- Trọng lượng: >0.5kg

ML-SCH1

 
- Sản Phẩm: ML-SCH1 
- Màu men sứ: Màu xám xanh
- Điện áp phóng điện tần số 50Hz:
  + Trạng thái khô:>30kV 
  + Trạng thái ướt:>15kV 
- Lực phá hủy cơ học: >70kN
- Trọng lượng: >0.5kg

sản phẩm mới

hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Kinh doanh
Mr Minh