BOULON MÓC

CODE: Boulon móc

Giá: Call

Boulon móc đường kính từ 12 - 14 - 16 mm đến chiều dài theo qui cách của khách hàng 150, 200, 250, 300, ...550 mm

sản phẩm mới

hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Kinh doanh
Mr Minh