KHÓA ĐAI INOX

CODE: KHÓA ĐAI

Giá: Call

KHÓA ĐAI INOX

Stt

Loại

Đóng gói

1

Khóa đai inox 10

500 cái/bịch

2

Khóa đai inox 20

200 cái/bịch

3

Khóa đai inox 20 răng dày

100 cái/bịch

KHÓA ĐAI INOX

Stt

Loại

Đóng gói

1

Khóa đai inox 10

500 cái/bịch

2

Khóa đai inox 20

200 cái/bịch

3

Khóa đai inox 20 răng dày

100 cái/bịch

sản phẩm mới

hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Kinh doanh
Mr Minh